เกมแห่งโอกาส กล่าวคือ เกมแห่งโชค มักใช้เพื่ออธิบายเกมทั้งหมดที่ถูกกำหนดโดยบังเอิญเป็นส่วนใหญ่ และหลักสูตรที่ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้มากนัก แน่นอน คุณสามารถควบคุมบางเกมได้เล็กน้อยด้วยการตัดสินใจของคุณเอง แต่สุดท้ายแล้ว ฟอร์ทูน่าคือผู้ตัดสินใจว่าจะชนะหรือไม่